Program osposobljavanja za priprematelja/icu tradicionalne mediteranske kuhinje s modernim odmakom i utjecajem osmanske kuhinje

Mediteranske namirnice i način pripreme hrane diljem svijeta uvrštavaju se među najzdravije i, ne manje važno, najukusnije. Težnja da se upišemo na listu kulinarskih destinacija ukazuje na potrebu educiranja adekvatnog kadra.

Osmanska kuhinja je, u stvari, naslijeđe moćnog Otomanskog carstva, a predstavlja spoj kuhinje centralne Azije, Bliskog istoka i Mediterana. Osvajanjem u prošlosti, a dobrim dijelom i raseljavanjem Turaka, njihova se kuhinja proširila Europom te čak integrirala u pojedine kuhinje, osobito kuhinju Balkana. I u Hrvatskoj se pripremaju i jedu jela porijeklom iz Turske, a mnoga su i postala sastavni dio nacionalne kuhinje.

Program osposobljavanja za priprematelja/icu tradicionalne mediteranske kuhinje s modernim odmakom i utjecajem osmanske kuhinje  usklađen je s trenutnim trendovima na turističkoj sceni Hrvatske.

Početak programa: 1. ožujka

Trajanje programa:  135 sati

Teorijska nastava održava se u prostorijama POU Obzor na adresi  Kopilica 21a,  21000, Split a praktična nastava organizirana je u ugostiteljskom objektu  Maškovića Han  (Pakoštane) .

Za polaznike programa pokriveni su svi troškovi:  prijevoz, noćenja, liječnički i sanitarni pregled, izdavanje sanitarne iskaznice, radne odjeće i obuće. Polaznici će dobiti priručnik Učilišta iz područja kuharstva. U sklopu programa organizirano je  putovanje do lokalnih proizvođača hrane u Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji te gastroprezentacije na lokacijama:  Maškovića Han, Martinis Marchi i  Fabrique / Terminal F

Uvjeti upisa u program:

  • status: nezaposlen/a (potvrda HZZ-a ili potpisana izjava da niste u radnom odnosu)
  • prebivalište/boravište na području Republike Hrvatske
  • manje od 25 godina / više od 54 godine starosti

Završetkom programa  polaznik će steći znanja i vještine za poslove u zanimanju priprematelj/ica  tradicionalne mediteranske kuhinje s modernim odmakom i utjecajem osmanske kuhinje, uključujući znanja o poslovima rukovanja kuhinjskom opremom i korištenja kuhinjskog inventara,primjenu normativa jela i osnovne tehnike pripremanja jela, priprema, dekoriranje i posluživanje jela prema recepturi, komunikaciju prema poslovnom bontonu te osposobljavanje za primjenu higijenskih mjera i zaštite na radu.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem online PRIJAVNICE na našoj web stranici ili e-maila: info@ucilisteobzor.com, pri čemu je potrebno navesti sljedeće podatke: ime i prezime, kontakt, godine i odabrani program.