Program usavršavanja za mentore

Naziv programa: Program usavršavanja i podizanja kapaciteta mentora/stručnjaka za rad s odraslim osobama/ranjivim skupinama

Broj polaznika:  10 mentora/stručnjaka iz sektora turizma i ugostiteljstva

Početak programa: 2. veljače u 10.00 h

Trajanje programa: 150 sati

Mjesto održavanja teorijske nastave: Kopilica 21a, Split

Mjesto održavanja praktične nastave: Heritage Hotel Mašković Han,Vrana Marina 1, Vrana, 23211 Pakoštane

Nastavni plan i program, s naglaskom na stjecanje i unaprjeđivanje  vještina mentora na području rada s odraslim osoba, uključuje integriranu teoriju  i praksu. Sastavnice programa su cjeline iz područja andragoškog pristupa obrazovanju  i interpersonalne komunikacije, barskog poslovanja, sommelierstva, organizacije poslovanja i marketinga u turizmu te antičkim i osmanskim utjecajima na mediteransku kuhinju.

Literatura dostupna polaznicima:

  • „Osnove andragogije“, priručnik Učilišta izrađen za potrebe provedbe programa usavršavanja za mentore/stručnjake , 2018.
  • Mijo Cindrić, Dubravka Miljkovć, Vladimir Strugar: „Didaktika i kurikulum“, Zagreb 2016.
  • Kathleen K. Reardon : „Interpersonalna komunikacija“, Alinea, Zagreb, 1998.
  • Peter M. Senge: „Peta disciplina“,Mozaik knjiga, Zagreb 2009.

Veselimo se Vašem dolasku.